Κάτι φαίνεται να κινείται στο χώρο του αερομοντελισμού!

Αν      αναλογισθεί      κανείς που      βρισκόμασταν      ακριβώς ένα      χρόνο πριν,       τότε θα πρέπει      να ομολογήσει      ότι στο      διάστημα που      πέρασε έγιναν      μερικά πολύ      σημαντικά      βήματα:

Στην      Αττική, όπου      βρίσκεται και      ο μεγαλύτερος      αριθμός      αερομοντελιστών,       δεν υπήρχε      μοντελοδρόμιο,       παρά μόνο      αλάνες, της      Αναβύσσου και      του      Ασπροπύργου      και αυτές      μάλιστα υπό      αίρεση (όπως      πραγματικά      έγινε με τον      Ασπρόπυργο      που έκλεισε      οριστικά).       Τουναντίον σήμερα      υπάρχουν τρία       (!) νέα      μοντελοδρόμια      χάρη στην      ιδιωτική      πρωτοβουλία,       ένα εκ των      οποίων      λειτουργεί      κανονικά, το      άλλο θα      λειτουργήσει      σύντομα και το 3ο,       με      περιορισμένη -προς      το παρόν -       χρήση για το      ευρύ κοινό,       αλλά      φιλοξενεί      πάντως ένα      σημαντικό      αριθμό      μοντελιστών.

Ιδρύθηκαν        τρία νέα SITE (συμπεριλαμβανομένης      και της      εφημερίδας) με      θέμα τον      αερομοντελισμό,       τα οποία -έστω      και αν δεν      είναι όλα      δραστηριοποιημένα      στον ίδιο      βαθμό-       ενημερώνουν      πολύπλευρα      τους      μοντελιστές,       τους      πληροφορούν      για τις      αεραθλητικές      δραστηριότητες      και συντελούν      στο να      παγιώνεται η      αίσθηση της ομάδας,       στο σύνολο των      Ελλήνων      Αερομοντελιστών.

Στο      αερομοντελιστικό        FORUM του κ. Κώστα      Κωστόπουλου, αυξήθηκε      θεαματικά η      συμμετοχή,       τόσο σαν      απόλυτος      αριθμός μελών,       όσο και σαν      ενεργός      συμμετοχή      στις      συζητήσεις: ενώ από την      ίδρυση του FORUM το       2000 μέχρι και τον      Σεπτέμβρη του2003       υπήρχαν 45 μόνο      μέλη, μέσα σε      ένα χρόνο      αυξήθηκαν στα       110 (!), αύξηση 245%,       ενώ ανέβηκε και το      ποιοτικό      επίπεδο των      συζητουμένων      θεμάτων.

Η      δραστηριότητα      αυτή έφερε σαν      αλυσίδα και      ένα σωρό άλλα       καλά      αποτελέσματα,       όπως: 

-       Το πνεύμα της      ομάδας που      αναπτύχθηκε,  είχε σαν      πρώτο αποτέλεσμα έμπειροι      μοντελιστές      να αρχίσουν να      βοηθούν τους      νεο-εισερχόμενους      στο χόμπυ μας,       τόσο σε      κατασκευαστικά      θέματα, όσο      και στην      απόκτηση      πτητικής      εμπειρίας,       κάτι      πραγματικά      πολύ σπουδαίο.       Όλοι μας      έχουμε      περάσει αυτή      την δύσκολη      φάση της      αγωνίας, του      να θέλουμε να      πετάξουμε για       1η φορά το      αεροπλάνο μας      και να μην      βρίσκουμε      κανέναν να μας      βοηθήσει.       Αντιθέτως      τώρα μέσω του FORUM       και της      εφημερίδας,       όσοι      νεοφώτιστοι      καλούν σε      βοήθεια,       βρίσκουν      αμέριστη      συμπαράσταση, ΠΑΝΤΑ      ΔΩΡΕΑΝ! Η      μετάδοση της      γνώσης και της      εμπειρίας      στους      νεότερους,       είναι και      πρέπει να      είναι το πρώτο      μέλημα στο      χόμπυ μας (πράγμα      το οποίο        κανονικά      πρέπει να      γίνεται με μέριμνα      της κάθε      τοπικής      Λέσχης).

-       Η      συμμετοχή του      κόσμου στους      αγώνες, βαίνει      συνεχώς      αυξανόμενη,       τόσο γιατί      αυξήθηκε      γενικά το      ενδιαφέρον      γύρω από το      χόμπυ μας με      όλη την      κινητικότητα      που      παρατηρείται      τον τελευταίο      καιρό,       όσο και -πολύ      απλά- γιατί      τώρα      μαθαίνουν      περισσότεροι      για τους      αγώνες!       Παλιότερα      συναντούσαμε        στα "μοντελοδρόμια"       της Αττικής      αρκετούς      παλιούς      αερομοντελιστές,       οι οποίοι  ήταν      τελείως ανενημέρωτοι      για την      εκάστοτε      αεραθλητική      δραστηριότητα.

-       Με την      κατασκευή των      νέων      μοντελοδρομίων      στην Αττική,       είναι σίγουρο      ότι σιγά-σιγά      θα αρχίσει να      αναπτύσσεται      και μια      ΝΕΑ,        αεραθλητική      δραστηριότητα,       υπό την έννοια      ότι πολλοί      νέοι (και      άξιοι)       μοντελιστές      θα έχουν σε      λίγο καιρό την      δυνατότητα να      προπονηθούν      και να λάβουν      μέρος σε      αγώνες, οπότε      και θα      σταματήσει -ελπίζουμε-       το φαινόμενο      να λαμβάνουν      μέρος στους      αγώνες πάντα      τα ίδια, λίγα,       γνωστά      ονόματα. Είναι      αλήθεια ότι      τους αγώνες      τώρα τους      αντιμετωπίζουμε        οι      περισσότεροι       σαν κάτι      τελείως έξω      από εμάς και      τους      Πρωταθλητές      μας (όπως σωστά      είχε      παρατηρήσει      και ο πολυ-πρωταθλητής      μας Ευάγγελος      Πασχαλούδης)       ούτε λίγο-ούτε      πολύ σαν...εξωγήϊνους! Η Ε.Λ.Α.Ο.       θα πρέπει να      καταβάλει      προσπάθειες-       εκμεταλλευόμενη      την παρούσα      ευνοϊκή      συγκυρία- για να      γεφυρώσει      αυτό το χάσμα,       με τους      κατάλληλους      χειρισμούς      από      μέρους της. Θα      είναι κρίμα να      χαθεί αυτή η      ευκαιρία. 

Μέσα        στην      ψυχολογική      ασφάλεια που      θα προσφέρουν      τα καινούργια,       οργανωμένα      μοντελοδρόμια       στα      οποία      επιτέλους δεν θα      αισθανόμαστε      ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΟΙ,        είναι σίγουρο      ότι οι      μοντελιστές      αργά ή γρήγορα      θα νοιώσουν      την ανάγκη  για        κάτι      περισσότερο,       από το να      πετούν απλώς      τα μοντέλα      τους. Μήπως      αυτό δεν      γίνεται ήδη σε      κάποιο μικρό      βαθμό με τους      φίλους που      οργανώνουν COMBAT       με τις      ηλεκτρικές      τους πτέρυγες;       Γνωρίστηκαν,       έγιναν φίλοι,       παρέα και      προχώρησαν σε      κάτι παραπάνω      για να κάνουν      το κέφι τους!       Κάπως έτσι θα      πρέπει να      δούμε και τους      αγώνες και σε      αυτό μπορεί να      βοηθήσει      σημαντικά η      ΕΛΑΟ. Από την      πλευρά μας, ως      άτομα, ας      είμαστε      ανοιχτοί,       κοινωνικοί,       φιλικοί,       εγκάρδιοι με      τους      συναδέλφους      μας και τα      άλλα θα έρθουν      μόνα τους. Η      γνωριμία θα      γίνει παρέα, η παρέα θα      μεγαλώσει, θα      γίνει όμιλος      και μετά επίσημη      Λέσχη, κάτι      απαραίτητο      για να λάβουμε        μέρος      στους αγώνες.

Με      την έλευση του      Σεπτέμβρη και      του      Φθινοπώρου, θα      αρχίσουν σιγά-σιγά      να γεμίζουν      πάλι τα      μοντελοδρόμια      και να      αναζωπυρώνεται      το ενδιαφέρον      για το χόμπυ.       Αρχίζει η ΝΕΑ       -       από πολλές      απόψεις-       περίοδος του      αερομοντελισμού.       Ας κάνουμε      όλοι την      ατομική μας      προσπάθεια      γι αυτό το κάτι      παραπάνω,       δεν είναι εξ      άλλου δύσκολο!

Σας      ευχόμαστε      καλές πτήσεις!

Γ.Κ.

Διάφορα άρθρα

Combat

Η κατασκευή της κορδέλλας (03-04-2007) Για να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία της ενημέρωσης των αναγνωστών με τα δρώμενα στις ξένες χώρες σχετικά με το COMBAT, τους κανονισμούς κλπ, σήμερα θα δώσουμε πρακτικές οδηγίες για την κατασκευή της κορδέλλας COMBAT.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ SITE -ΛΕΣΧΕΣ

Λέσχες-όμιλοι-σωματεία:

 

Η... μητέρα των λεσχών:    ΕΛΑΟ, Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (τμήμα Αερομοντελισμού). Περιέχει όλους τους επίσημους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων αερομοντελισμού, διαφόρων κατηγοριών, όπως επίσης και τον κανονισμό λειτουργίας του αεραθλήματος. Πολύ χρήσιμη.

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ

Αθήνα:

 

 Καλφάκης Κώστας

 

Τηλεκατευθύνσεις ACOM-CASIO και πολλά μοντέλλα ARF.

Κατάστημα:

Ιπποκράτους 69, Αθήνα, τηλ. 210-36.33.341

 

Κουτσός Στέλιος